Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2015

justsmileee
22:33
8498 4598 500
#Ilovewine
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
justsmileee
22:12
    
Favorite Movies: The Vow (2012)
“I vow to help you love life, to always hold you with tenderness and to have the patience that love demands, to speak when words are needed and to share the silence when they are not and to live within the warmth of your heart and always call it home.”
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaGirlTiger GirlTiger
justsmileee
22:10
Podejrzewam jednak, że wszyscy marzymy o innym życiu, wszyscy chcielibyśmy przeżyć tysiąc żyć podczas naszego pobytu na ziemi.
— Dennis Lehane
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

July 28 2014

justsmileee
15:01
9547 41e6
Reposted fromiblameyou iblameyou viagameofthrones gameofthrones

May 30 2014

justsmileee
18:46
5947 391e
Reposted fromSzczu Szczu viagameofthrones gameofthrones
justsmileee
18:31
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
justsmileee
18:28
2819 f838 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
justsmileee
18:25
2301 07e4 500
Reposted fromirmelin irmelin viagameofthrones gameofthrones
justsmileee
18:23
7838 6b8a 500
jon
justsmileee
18:10
justsmileee
18:09
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

May 04 2014

justsmileee
13:06
Jedne się nie zgubią słowa, wprost do serca wpadną
inne uchem wejdą i chyłkiem tyłkiem wypadną.
— Lao Che

April 06 2014

justsmileee
18:00
Uważam, że kobiety są głupie, skoro udają, że sa na równi z mężczyznami. Tak na prawde są od nich dużo lepsze i zawsze były.
— William Golding
Reposted bytytuterazmyszkaminnie

March 21 2014

justsmileee
21:03
justsmileee
20:52
6496 d437
Reposted fromcontroversial controversial viamefir mefir
20:52
0492 f3f6
Reposted fromirmelin irmelin viawerterowska werterowska

March 05 2014

justsmileee
18:37
0667 9add 500
Reposted fromzolwik zolwik viamefir mefir
justsmileee
18:33
0749 e77a
Reposted fromarwen arwen viamefir mefir
justsmileee
18:33
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamefir mefir
justsmileee
18:30
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Ale wtedy masz już pewność, że nie utoniesz, bo na plecach niesiesz koło ratunkowe zwane doświadczeniem. Warto podjąć ryzyko.
— dobry cytat!
Reposted fromchocoway chocoway viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl